هر ملک یک واحد شمارش دارد مثلاً :

آپارتمان: دستگاه

پارکینگ: واحد

خانه: باب

چاه: حلقه

زمین: قطعه

درخت: اصله

سوله: قطعه

مغازه: باب چنانچه مغازه ای با بر کمتر از برهای همجوار باشد به آن نیم باب گویند.

سید رضا ابطحی

بانک اطلاعات املاک، مسکن پرسپولیس نی ریز

خیابان طالقانی نرسیده به میدان فلسطین ( بیمارستان )

amlakperspolis.ir

+989170439862

+989170996134

+987153829004

+987153838248